Lubāns
Madonas, Rēzeknes raj.

Platība   82 km²
Garums  15.6 km
Platums   8.4 km
Dziļums līdz 3.5 m

Ietek  Rēzekne, Malta.

Iztek Aiviekste.

Zivis - asari, ālanti, līdakas, raudas, plauži, zandarti.

Lūbāns ir lielākais Latvijas ezers. Ezerā pa kanālu ievada tikai Maltas un Rēzeknes ūdeņus, agrākās dienvidu gala pietekas pa Meirānu kanālu ievada Aiviekstē. Ūdens līmeņa regulēšanai ezerā ir divas slūžas, ziemeļos Aiviekstes, dienvidos - uz Meirānu kanālu. Ezers stipri aizaudzis.

"Zvejnieki". Anna Macāne. Īdeņa. Nagļu pag., Rēzeknes raj., 
tālr.:9165392
Laivu noma
Makšķerēšana ziemā un vasarā

 

UZ   PAMATLAPU