Aiviekste
Balvu, Madonas, Aizkraukles, J
ēkabpils raj.

AivieksteGarums 114 km
Kritums 26,9 m ( 0.23 m/km )

Iztek no Lubānas ezera
Ietek Daugavā pie Gostiņiem.

Kreisā krasta pietekas - Zvidze, Isliena, Alūksnīte, Braslava.
Labā krasta pietekas - Iča, Piestiņa, Balupe, Pededze, Liede, Kuja, Svētupe, Arona, Veseta.

Zivis - ālanti, plauži, līdakas, raudas, asari, ruduļi, sami, vēdzeles, arī karpas un akmeņgrauži, retāk zandarti.

Aiviekstes krastos pārsvarā pļavas, krūmāji. Krasti dziļi, slīpi, aizauguši un slideni, ļoti maz peldvietu. Ja upē augsts ūdens tad arī krāces nav manāmas. Pirms nesen atjaunotās Aiviekstes HES upes posms uzpludināts, tādēļ arī ļoti lēns un garlaicīgs. Ūdenstūristi Aivieksti parasti neizvēlas. Makšķernieki uz Aivieksti brauc galvenokārt pēc samiem, kuri uz vardēm labprāt ķeras, bet ir tik mazi ka jālaiž atpakaļ (protams nevar būt mazie bez lielajiem). Liekas, ka Aiviekstes krastos odu ir vairāk nekā vidēji Latvijā.