Rēzekne (Rēzne)
R
ēzeknes raj.

Garums 116 km
Kritums  96 m (0.8 m/km)

Iztek no Rāznas ezera caur Kaunatas ez.
Ietek Lubāna ezerā.

Pietekas - Pārtava(12km), Rēva(11km), Kauša(16km) ,Čečora(19km), Krēsle(13km), Maltas kanāls.

Zivis - līdakas, raudas, asari, līņi.

Rēzekne augšdaļā straujāka ar dažām krācēm, lejasdaļā paliek stipri līkumaina, aizaugušiem krastiem un lēnāku straumi. Upe augšdaļā vairāk aizaugusi. Rēzeknes ūdenslīmeni iztecē regulē ar slūžām.