Cieceres ezers
Saldus
raj.


 Iesūtījis: Armands Končus - armisss@e-apollo.lv

Platība 2,9 km²
Garums 9,5 km
Platums 0,7 km
Dziļums līdz 50 m

Ietek - Dūņupe, Mazupe

Iztek - Ciecere

Zivis - brekši, līdakas, asari, raudas, karpas, zuši, ālanti un sapali.

Ezers atrodas Saldus paugurainē, Saldus rajonā, uz DR no Brocēniem un uz D no Rīgas – Liepājas ceļa. Cieceres ezers ir Saldus rajona lielākais un dziļākais ezers.
Pēc Valsts meliorācijas projektēšanas institūta 1972. gada datiem (1.) ezeram piemīt šādi lielumi :
ūdens virsmas platība – 276,8 ha
ezera platība – 290,8 ha
sateces baseins – 121 km2
vidējais dziļums – 7,2 m
lielākais dziļums – 50 m
garums – 9,5 km
lielākais platums – 0,7 km
krasta līnijas garums – 21,5 km
augstums virs jūras līmeņa – 99,7 m
ūdens tilpums – 19,8 milj. m3
Cieceres ezers pieder pie Cieceres baseina un Ventas lielbaseina. Ezers ir caurtekošs. Tajā ietek Dūņupe, Mazupe (Ciecere), vairāki grāvji un strauti. No ezera iztek Ci
eceres upe (51 km). Ezerdobe ir vagas veidā. Tajā ir sliekšņi un bedres. Ezera krasti ir sausi, slīpi, tālāk stāvi. Ezera galos un strautu ieteku vietās tie ir zemi un slapji. Ūdenstilpes virsūdens aizaugums ir tikai 5 %, bet kopējais – 10 % (VMPI 1972. gada dati).Ezerā galvenokārt aug niedres, meldri, lēpes un glīvenes. Ezera ihtiofaunu galvenokārt veido brekši, līdakas, asari, raudas, karpas, zuši, ālanti un sapali. Gultņu mezotrofais ezers parasti aizsalst decembra vidū, bet no ledus segas atbrīvojas aprīļa vidū. Cieceres ezerā atrodas viena sala – Ozolu sala, kuras platība ir 14 ha (VMPI 1972. gada dati). No 1923. gada tā ir dabas piemineklis, bet kopš 1977. gada – liegums. Uz salas aug veci ozoli, no kuriem 12 ir dižozoli, kuru apkārtmērs > 4 m. Cieceres ezers pieder pie publiskajiem ūdeņiem.

  Brocēni. Atpūtas bāze "Zvejnieki 2000". Ezera dienvidu krasts. "Zvejnieki", Lielciecere, Brocēni, Saldus raj., LV - 3851
Mob.: 9715001, 9489740, fakss: 7033577
e - pasts: zvejnieki@apollo.lv
 www.zvejnieki2000.lv

.

UZ   PAMATLAPU

.