Ciecere
Kuldīgas un Saldus raj.


 Iesūtījis: Armands Končus - armisss@e-apollo.lv

Garums 51 km
Cieceres upeKritums 77 m ( 1,5 m/km )

Iztek no  Cieceres ezera
Ietek Ventā

Kreisā krasta pietekas - Bukupe(14 km), Paksīte(26 km).
Labā krasta pietekas - Dīcmaņu strauts(11 km), Krimelde(25 km).

Zivis - rauda, rudulis, asaris, līdaka, breksis, vēdzele, forele, alata, sapals, akmeņgrauzis, saldūdens bullītis, grundulis, ķīsis, stagars, ausleja un spidiļķis

Ciecere ir Ventas labā krasta pieteka Kuldīgas un Saldus rajonā. Baseins pārsvarā atrodas Austrumkursas augstienē, kur vienā no subglaciālām iegultnēm izveidojies 50 m dziļais Cieceres ezers, no kura iztek Ciecere. Tomēr citi par Cieceres sākumu uzskata Mazupi, kura ietek Cieceres ezerā.
Upi raksturo šādi lielumi:
garums – 51 km
baseins – 542,6 km2
kritums – 78 m
gada notece – 0,095 km3
vidējais platums – 10 m
vidējais dziļums – 0,3 – 0,6 m
ielejas platība – 150 – 200 m
kritums augštecē – 1,7 m / km
kritums vidustecē un lejtecē – ap 1 m
Lielākās labā krasta pietekas ir: Dīcmaņu strauts (11 km), Krimelde (25 km), kreisā krasta – Bukupe (14 km), Paksīte (26 km). Ciecerei ir vēl 48 pietekas, kas īsākas par 10 km (kopgar. - 71 km). Cieceres baseinā ir 25 ezeri ar kopējo platību 4,05 km2. Uz Cieceres ir uzbūvētas 3 hidroelektrostacijas: Cieceres dzirnavu HES, HES “Dzirnavnieki” un Pakuļu HES. Saldus pilsētas robežās uz Cieceres ir izveidoti 3 mākslīgi ūdenskritumi. Taču pašlaik, pēc HES “Dzirnavnieki” uzcelšanas, no tiem redzami tikai divi. Baseina augšdaļā un vidusdaļā plaši tīrumi un lauki ar atsevišķiem mežu puduriem, bet lejas daļā ir lieli mežu masīvi. Upei ir vidēji slīpas nogāzes, kas bieži apaugušas ar krūmiem, arī palieni daļēji klāj krūmāji. Dažviet krastos ir pamatiežu atsegumi, lejtecē pie Paksītes ietekas Pavāru atsegums ir dabas aizsargājamais objekts. Ciecere caurmērā ir ap 50 % aizaugusi, taču esmu redzējis vietas, kur tās aizaugums ir apmēram 2 un 100 procenti. Šajā upē ir sastopamas šādas zivis: rauda, rudulis, asaris, līdaka, breksis, vēdzele, forele, alata, sapals, akmeņgrauzis, saldūdens bullītis,grundulis, ķīsis, stagars, ausleja un spidiļķis.

UZ   PAMATLAPU
.