Baltais sapals
Leuciscus leuciscus

Baltais sapalsIzplatība Sastopams daudzās upēs, caurtekošos ezeros un jūrā upju grīvu tuvumā

Garums līdz 27 cm.
Svars līdz 0.2 kg.

Raksturīgākās pazīmes - atšķirībā no sapala mazāka galva, nav zvīņu zīmējuma. Atšķirībā no ālanta ir zemāks ķermenis.

Uzturēšanās vietas - upēs uzturas atstraumēs vai vietās ar vāju straumi.

Makšķerēšana ?