Zvārdes ezers (Odzēnu)
Saldus raj.


 Iesūtījis: Armands Končus - armisss@e-apollo.lv

Platība 0,2 km²
Garums 1,3 km
Platums 0,2 km
Dziļums līdz 8 m

Ietek -  

Iztek - Ezere

Zivis - līdakas, asari, līņi, raudas, brekši un zuši.

Ezers atrodas Lielauces paugurienē, Saldus rajona Zvārdes pagastā, uz DA no Saldus un uz D no Rīgas – Liepājas ceļa.

Pēc Valsts meliorācijas projektēšanas institūta 1972. gada datiem ezeram piemīt šādi lielumi:
ūdens virsmas platība – 20 ha
ezera platība - 20 ha
sateces baseins - 2,40 km2
lielākais dziļums - ap 8,0 m
garums - 1,3 km
lielākais platums - 0,2 km
krasta līnijas garums - 2,7 km
augstums virs jūras līmeņa - ap 109,5 milj. m3
Odzēnu ezers pieder pie Ventas lielbaseina un Ezerupes – Vadakstes baseina.
Atšķirībā no citiem Saldus rajona ezeriem, šis ezers ir notekošs. No Zvārdes ezera iztek strauts, kas pārtop par Svētaiņu ezerā ietekošo Ezerupi jeb Ezeri. Ezera krasti ir lēzeni un smilšaini. Gultņu eitrofā ezera virsūdens aizaugšana novērtēta ap 10 %(VMPI 1972. gada dati). Ezerā galvenokārt aug niedres, meldri, grīšļi, glīvenes u.c. ūdensaugi. Ezerā galvenokārt dzīvo līdakas, asari, līņi, raudas, brekši un zuši. Sastopami arī vēži. Zvārdes ezeram ir vispārējās lietošanas statuss.

 

.

UZ   PAMATLAPU

.