Zebrus ezers
Dobeles raj.

Platība 4.12 - 4.43? km²
Garums 3.6 km
Platums 1.75 km
Dziļums līdz 3.8 m (vid - 2 m)

Ietek - kanāls no Svētes ezera

Iztek - Zušupīte (pārveidota par notekgrāvi)

Zivis - asari, līdakas, plauži, ruduļi, līņi, zandarti, zuši.

 Zebrus ezers izvietojies plašā pauguraines ieplakā kopā ar Svētes ezeru. Abus ezerus šķir 0.5 km platais Svētes purvs, senāk ezeri bija savienoti. Pirms meliorācijas darbiem ezera līmenis bija par 0.8 m augstāks. Zebrus ezera ZR galā atrodas Villiku purvs. Ezera ieplakas nogāzes daudzviet ir stāvas, krastmala lēzena, smilšaina arī akmeņaina. Austrumu krastā ir peldvieta.
Līdzās ezeram izvietojušies trīs seni pilskalni - Ezerlūķu, Smiltnieku un Elkus kalns (sena latviešu kulta vieta). Ezera gultnē dūņas un sapropelis līdz 8 m biezā slānī.
 Netālu atrodas Svētes ezers, abu ezeru apkārtne ir kompleksais dabas liegums krāšņās ainavas un daudzo, šeit sastopamo, reto augu sugu dēļ.
 No 2000. gada Zebrus ezeru apsaimnieko Valsts akcijas sabiedrība "Latvijas valsts meži". Katru gadu tiek papildināti zivju krājumi, 2000. gadā Zebrus ezerā ielaisti - 100 000 gab. līdaku kāpuri. 2001. gadā 200 000 gab. līdaku kāpuri, 50 000 zandartu mazuļi un 500 kg līdakas, kur vienas līdakas vidējais svars bija no 0.5 līdz 1.5 kg. 2002 gadā ezerā ielaisti 300 000 gab. līdaku kāpuri, 50 000 gab. zandartu un 20 000 zušu mazuļu.
 Ezers tiek apsargāts.

Laivu bāze VAS "Latvijas valsts meži". Ezera austrumu krasts. Bikstu pag., Dobeles raj., 
tālr.: 9252368
Makšķernieku mājiņu noma
Telšu un ugunskura vietas
Laivu noma
Volejbola un basketbola laukumi

.

UZ   PAMATLAPU

 

.