Svēte
Dobeles, Jelgavas raj.

Garums 123 km(Latvijā 75km)
Kritums 97 m (0.8m/km)

Sākas Lietuvā.
Ietek Lielupē 5km zem Jelgavas.

Kreisā krasta pietekas - Tērvete(68km), Auce(86km), Bērze(109km)
Labā krasta pietekas -  Vilce(48km).

Zivis - plauži, līdakas, raudas, asari, vimbas.

Svētes krastos galvenokārt tīrumi, pļavas un krūmāji. Pie Jelgavas Svēti šķērso Rīgas - Liepājas un Rīgas - Ventspils dzelzsceļa līnijas un Jelgavas Dobeles ceļš, zem Vilces ietekas, pie Mūrmuižas - Bauskas - Dobeles ceļš. Augštecē Svēte tek pa ieleju.