Sīvers ( Siveris )
Krāslavas raj.

Platība 17.6 km²
Garums 8.1 km
Platums 5 km
Dziļums līdz 24.5 m

Ietek  upītes no Ojātu, Margauču, Kausiņa un Tenīsa ezeriem.

Iztek  Rietumos noteka uz Ārdavu.

Zivis - ālanti, līdakas, raudas, ruduļi, plauži, līņi.

Ezers atrodas starp Krāslavu un Dagdu. Sīvera krasti ir ļoti līkumoti, lēzeni, apauguši ar krūmājiem. Gultne ļoti reljefaina, ir 20 salas. Lielākā (Lielā sala) ap 25 ha. Ezera apkārtne pauguraina, pārsvarā pļavas.