Rušons ( Rušānu ez. )
Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes raj.

Platība  23.7 km²
Garums  13 km
Platums 5.5 km
Dziļums līdz 29.9 m

Ietek Pušica, Rušonīca.

Iztek  Tartaks.

Zivis - asari, līdakas, karpas, plauži, raudas, zandarti.

Ezeram daudz līkumotu līču, izteikti garš un dziļš ir Ūbeļu līcis - Rušona austrumu daļa. Gultne galvenokārt smilšaina un akmeņaina, krasti lēzeni, vietām staigni un aizauguši. Ezera rietumu daļas salās botāniskais liegums.