Roja
Talsu raj.

Garums 78 km
Kritums 52 m (0.7m/km)

Ietek Jūrā, Rojas ostā.

Kreisā krasta pietekas - Velkumupe(16km)
Labā krasta pietekas - Mazroja(20), Vērums(11km).

Zivis - līdakas, raudas, asari.

Vidējais caurplūdums grīvā : 4.7 m³/s, maks.42 m³/s, min.0.7m³/s. Laivošanai izmantojama pie augsta ūdenslīmeņa.

.

Upes kilometrāža

 
Km līdz grīvai Augstums virs jūras līmeņa Kritums m/km Krasta orientieri
       
60 37.6 0.3 Talsu - Dundagas ceļa tilts
56 36.3 0.1 Valdemārpils - Kalēju ceļa tilts
50 35.7 0.3 Valdemārpils - Cīruļu ceļa tilts
48 35.1 0.7 kreisā krasta pieteka Silupe
45 33.0 0.9 labā kr. piet. no Sasmakas ez. (4 km)
42 30.3 0.9 Popervāles - Tiņģeres ceļa tilts
40.5 29.0 0.3 bijušais Rojnieka tilts
39 28.5 0.4 nelielais Kundumu ezeriņš
34 26.5 0.7 bijušais Rendenieku tilts
31 24.4 4.1? labā kr. piet. Lubezere (Vēruma gr.)
30 20.3 1.2 Rojas - Valdemārpils ceļa tilts, Lubes dzirnavas
24 13.3 0.1 koka tilts pie Vecumiem
22 13.2 0.7 sākas vecupes, regulēts posms
18 10.5 1.0 dzelzbetona tilts
16 8.5 0.8 Rojas - Valdemārpils ceļa tilts
14 6.9 1.3 dzelzbetona tilts
9 0.6 0.1 kreisā krasta pieteka Velkumupe
0.5 Slokas - Kolkas ceļa tilts, Roja
0 0.0 ieteka jūrā

.
UZ  PAMATLAPU
.