Riču ezers ( Riča ez. )
Daugavpils raj.

Platība 12.8 km² ( Latvijā 5.9 km² )
Garums  5.8 km
Platums 3.9 km
Dziļums līdz 39.7 m

Ietek Silupe.

Iztek - Latvijas teritorijā nav.

Zivis - asari, plauži, līdakas, līņi, ruduļi, raudas, zuši.

Ezeram daudz līču, ir arī salas, krasti un gultne to tuvumā smilšaina. Krastos neliels aizaugums. Ezera dziļā vidusdaļa atrodas Baltkrievijas teritorijā. Ūdens tīrs un dzidrs. Latvijas pusē, ezera tuvumā maz apdzīvotu vietu.
Daļa Riča ezera iekļaujas dabas kompleksajā liegumā.