Rauna
Cēsu rajons

Garums 50 km
Kritums 183 m ( 3.6 m/km )

Iztek no  Slutaiša ezera
Ietek Gaujā

Kreisā krasta pietekas - Līčupe(14km), Ārupīte(8km), Tālīte(5km), Raunis(22km), Vaive(18km).
Labā krasta pietekas - Klampupe(7km), Cimziņa(12km).

Zivis - alatas.

Vidējais caurplūdums grīvā: 3.8 m³/s. Upe sākumposmā visai strauja, ar stāviem krastiem. Labajā krastā šūnakmens veidojumi - Raunas staburags. Tālāk upe tek pa līdzenumu, krasti ap 3 - 5 m augsti. Ūdenstūrismam izmantojama no Raunas ciema un arī tad tikai palu laikos. Daudz pārkritušu koku.

Upes kilometrāža

Km līdz grīvai Augstums virs jūras līmeņa Kritums m/km Krasta orientieri
35 144.0 8.0 Rīgas - Pleskavas šosejas tilts
33 labajā krastā - Raunas Staburags
32 120.0 9.4? Cēsu - Raunas ceļa tilts, kreisajā krastā Raunas pilskalns, pieteka Līčupe
31.5 Raunas dzirnavu aizsprosts, Raunas ciems
29 apvedceļa tilts
27 73.2 2.1 labā krasta pieteka Cimziņa
23 Raunas - Kauguru ceļa tilts
22 62.6 1.4 tiltiņš
20 dzelzbetona tilts, kreisā krasta pieteka Ārupīte
16 54.3 2.2 koka tilts
14 kreisā krasta pieteka Tālīte
8 37.0 1.2 kreisā krasta pietekas Raunis, Vaive
1 28.9 3.5 Rīgas - Valkas dzelzceļa tilts, pēc tam Valmieras šosejas tilts
0 25.4 ieteka Gaujā

Raunas Staburags atrodas Raunas ielejas labā krasta nogāzē, 800 m virs Raunas - Jaunraunas ceļa tilta. Raunas Staburags ir visai pieticīgs 3.5 m augsts un 17 m garš šūnakmens veidojums, tas veidojies sūnām pārkaļķojoties kalcija karbonātu saturošajā avota ūdenī daudzus gadsimtus ilgi. Raunas Staburags ir visai unikāls dabas veidojums.

Raunas Velnala atrodas Raunas ielejas kreisā krasta nogāzē, smilšakmenī, pie Raunas dzirnavezera sākuma. Alas dziļums 13.6 m. Ieeja daļēji aizbirusi.

UZ   PAMATLAPU
.