Papes ezers
Liepājas raj.

Platība 12 km²
Garums 8.3 km
Platums 2.7 km
Dziļums līdz 1.1 m

Ietek Daži kanāli un strauti.

Ar jūru savieno  Papes ezera kanāls.

Zivis - plauži, līdakas, līņi.

Papes ezers sastāv no vairākām purvainā apvidū izkaisītām daļām, kuru robežas augošā niedrāja dēļ grūti nosakāmas.
Krastos pļavas, bieži mitras, vai pat pārpurvotas. Ezers stipri aizaug mazā dziļuma dēļ.