Nirzas ezers (Nerzas ez.)
Ludzas raj.

Platība 5.52 km²
Garums 4.9 km
Platums 1.5 km
Dziļums līdz 21.0 m (vidēji - 8.2 m)

Ietek - strauti un grāvji

Iztek - notece uz Līdūkšņa ez. un Ilžu

Zivis - asari, ālanti, karūsas, līdakas, līņi, plauži, pliči, raudas, repši, ruduļi

Atrodas pie Nirzas - Ezernieku ceļa. Piekraste līdz 20 m joslā zema, tālāk lēzena, vietām stāva. Ezera gultne dūņaina, dažviet grants un akmeņi, piekrastē smiltis. Ezera aizaugums neliels. Šaura pussala no Austrumu krasta sadala ezeru divās līdzīgās daļās, no kurām ZA daļa seklāka (līdz 12.5m). Ezers tiek apzvejots, krasti apdzīvoti.

Lauku sēta "Ezerzemes". "Ezerzemes" p/n Raipole, Nirzas pagasts
Ludzas raj. LV-5736
tālr. 5766780  mob. 9488376
e-pasts: ezerzemes@inbox.lv
www.ezerzemes.lv/
Istabiņas
Laivu noma
Ūdens velosipēds
Melnā pirts
Galda teniss un citas sportošanas iespējas

.

UZ   PAMATLAPU

.