Mēmele
Aizkraukles, Bauskas raj.

Garums 191 km (Latvijā 40 km)
Kritums 95 m ( 0.5 m/km )

Sākas  Lietuvā
Ietek Lielupē (labā satekupe)

Pietekas - Apašča(Lietuvā), Vīžona(Lietuvā), Dienvidsusēja(114km), Viesīte(59km), Nereta(25km), Rīkonu strauts(18km), Žūru strauts(9km), Saules strauts(7km)

Zivis - ālanti, asari, līdakas, plauži, raudas, vēdzeles, vimbas, zandarti.

Vidējais caurplūdums grīvā: 30 m³/s, maks.341 m³/s, min.3.1 m³/s. Sākas Lietuvā pie Rokišķiem. Latvijas un Lietuvas robežupe 76 km. Lietuviskais nosaukums - Nemunēlis. Vidusdaļā tek pa plašu, dziļu ieleju. Nelielas krāces pie Kurmenes ciema. Upes dziļums vidēji 1.3 m, platums ap 45 m. Tūrismam izmantojama visu sezonu no Panemunis ciema Lietuvā.

Upes kilometrāža

Km līdz grīvai Augstums virs jūras līmeņa Kritums m/km Krasta orientieri
142 Panemunis tilts
138 78.0 0.3 labā krasta pieteka Vižuonis
134 koka tilts
121 72.7 0.5 Kvetkai tilts
114 69.3 0.4 labā krasta pieteka Nereta, Latvijas robeža
98 63.3 0.4 labajā krastā Mēmeles ciems
91 60.6 1.1 Lielmēmeles krāces
81 49.7 0.7 labā krasta pieteka Susēja
76 46.2 1.0 labā krasta pieteka Viesīte
65 34.9 0.6 labajā krastā - Kurmene
58 30.5 0.3 kreisā krasta pieteka Apašča
47 27.5 0.6 Skaistkalnes tilts, aizsprosts
37 21.8 0.4 labajā krastā Ānesmēmele, kreisajā krastā beidzas robeža ar Lietuvu
32 19.6 0.3 labajā krastā Jaunsaules ciems
26 18.0 0.5 kreisajā krastā - Ērgļu ciems
22 15.8 0.1 kreisajā krastā - Brunava
12 14.8 0.2 labajā krastā Vecsaule
10 14.5 0.1 kreisajā krastā Lejnieku mājas
2 13.7 1.3 Rīgas - Bauskas ceļa tilts, Bauska
0 11.0 sateka ar Mūsu, sākas Lielupe

 

UZ   PAMATLAPU
.