Melnupe
Al
ūksnes raj.
(Latvij
ā ir vēl citas, mazākas Melnupes)

Garums 73 km (Latvijā 58km)
Kritums 132 m (1.8m/km)

Ietek Gaujas pietekā Mustjegi, Igaunijas teritorijā.

Pietekas Blīgzne, Baltiņupe(18km).

Zivis - plauži, līdakas, raudas, asari, alatas.

Vidējais caurplūdums grīvā: 3.5 m³/s. ūdenstūrismam derīga pie augsta ūdenslīmeņa, posmā no Rīgas - Pleskavas šosejas. Upei stāvi, smilšaini krasti. Krastos pārsvarā meži, retāk aizaugušas pļavas. Daudz iekritušu koku.

 

Upes kilometrāža

Km līdz grīvai Augstums virs jūras līmeņa Kritums m/km Krasta orientieri
54 108.0 1.0 Zeltiņu tilts
51 103.5 1.3 Dukulienas tilts
47 98.4 0.5 koka tilts
43 96.5 1.0 koka tilts pie Krastiņiem
41 94.6 0.3 labā krasta pieteka Baltiņupe, koka tilts
40 koka tilts pie Ādama
38 labā krasta pieteka no Garā ezera
37 93.4 0.3 labā krasta pieteka Blīgzne, koka tilts
35 92.8 1.1 koka tilts pie Dumpjiem
34 vecupe (dzirnavas?)
31 88.5 0.6 kreisajā krastā Līču mājas
24 84.5 1.8 Rīgas - Pleskavas šosejas tilts
22 robeža, labajā krastā Igaunija
16 70.5 1.4 pieteka no kreisā krasta, koka tilts, sākas Igaunija
12 64.9 0.8 dzelzbetona tilts
5 59.0 0.6 koka tilts
1 dzelzbetona tilts
0 56.0 ieteka Mustjegi

 .

UZ   PAMATLAPU