Līlastes ezers
Rīgas raj.

Platība 1.87 km²
Garums 1.72 km
Platums 2.7 km
Dziļums līdz 3.3 m

Ietek - Mellupe

Iztek - Līlaste (1 km gara, savieno ar jūru)

Zivis - asari, brekši, līņi, līdakas, ruduļi, raudas, ālanti, zandarti.

Ezers atrodas blakus Tallinas šosejai, tādēļ viegli pieejams. Krasti aizauguši ar niedrēm, tomēr vietām ir šauras smilšainas peldvietas. Ūdeni par dzidru nevar nosaukt.
  Līlastes ezeram ir viena, krūmiem apaugusi saliņa. Agrāk blakus esošais Dūņezers ar Līlastes ez. veidoja vienu ūdenstilpi, taču iežmauga jau sen aizaugusi.
  Makšķerniekiem ezers varētu interesēt tā pieejamības dēļ, ezerā  ļoti daudz sīku brekšu. Arī līdakas laikam vēl ķeras, jo velcētāju netrūkst (arī ar elektromotoriem). Varbūt tie cer uz kādu, no jūras ieklīdušu taimiņu?