Liepājas ezers
Liepājas
raj.

Platība 37.1 km²
Garums 15 km
Platums 3.5 km
Dziļums līdz 3 m

Ietek Bārta, Otaņķe, Ālande, Dorupe.

Ar jūru savieno Liepājas ostas kanāls.

Zivis - Asari, ālanti, karpas, vimbas, raudas, sīgas, līdakas, plauži, zandarti.

Ezers atrodas tiešā Liepājas tuvumā, ap 3 km no jūras.
Ezera krasti pārsvarā lēzeni, purvaini un aizauguši. Ezerā vairākas salas (ap 15 ).

 

UZ   PAMATLAPU