Kuhva
Ludzas, Balvu raj.

Garums 104 km (Latvijā 50km)
Kritums 26 mm (0.23m/km)

Iztek no Numernes ezera.
Ietek Krievijā, Veļikaja upē.

Pietekas Pazlauka(14km), Supenka(21km), Rika(31km), Ļudonka(17km).

Zivis - līdakas, raudas, asari.

?