Ķerkliņu ezers
Saldus raj.


 Iesūtījis: Armands Končus - armisss@e-apollo.lv

Platība 0,5 km²
Garums 2,6 km
Platums 0,35 km
Dziļums līdz 32 m

Ietek - Ezere 

Iztek - Ezere

Zivis - līdakas, asari, līņi, raudas un brekši.

Ezers atrodas Lielauces paugurienē, Saldus rajona Zvārdes pagastā, uz DA no Saldus un uz D no Rīgas – Liepājas ceļa.
Pēc Valsts meliorācijas projektēšanas institūta 1972. gada datiem ezeram piemīt šādi lielumi:
ūdens virsmas platība - 50 ha
ezera platība - 50 ha
sateces baseins - 29,8 km2
vidējais dziļums - 5 m
lielākais dziļums - 32 m
garums - 2,6 km
lielākais platums - 0,35 km
krasta līnijas garums - 5,6 km
augstums virs jūras līmeņa - 101 m
ūdens tilpums - 2,5 milj. m3
Ķerkliņu ezers pieder pie Ventas lielbaseina un Ezerupes – Vadakstes baseina.
Ezers ir caurtekošs. Tajā ietek Ezerupe (Ezere) un vairāki strauti, bet iztek Ezerupe. Ezera dibens ir līdzens, smilšains, dažviet arī celmains. Krasti stāvi, vietām lēzeni, smilšaini, dažviet arī akmeņaini. Ezera virsūdens aizaugums ir 10 %, bet kopējais – 25 % (VMPI 1972. gada dati). Ezerā galvenokārt aug niedres, meldri, grīšļi, glīvenes u.c. ūdensaugi. Ķerkliņu ezers aizsalst decembra vidū un no ledus segas atbrīvojas aprīļa vidū. Ezerā galvenokārt dzīvo līdakas, asari, līņi, raudas un brekši. Ezerā sastopami arī vēži. Ķerkliņu ezers pieder pie publiskajām ūdenstilpēm.

.

UZ   PAMATLAPU

.