Kategrades ezers
Preiļu
raj.

Platība 1.33 km²
Garums 2.7 km
Platums 0.7 km
Dziļums līdz 3 m (vidēji - 1.6 m)

Ietek - noteka no Zalvu ezera

Iztek - savienots ar Bicānu

Zivis - asari, līdakas, plauži, raudas, ruduļi, līņi.

Atrodas uz Ziemeļ - rietumiem no Daugavpils - Rēzeknes dzelzsceļa līnijas. Kategrades Dienvidu daļu sauc arī par Ribačnoe vai Zvejnieku vai Makšķernieku ezeru, tas ir sekls un ļoti stipri aizaudzis. Ezeram daudz līču. ZA mala smilšaina, oļaina, citur dūņaina. Krasti slīpi, Dienvidos purvaini. Rietumu pusē tīrumi, Austrumos mežs. ZR krastā pilskalns. Aizaugušas notekas savieno Kategrades ezeru ar Bicānu un Zalvu ezeriem. Ezerā 2002 gadā saimniekoja maluzvejnieki. 

.

UZ   PAMATLAPU

.