Inesis
Cēsu raj.

Platība  5.2 km²
Garums  3.8 km
Platums  2.2 km
Dziļums  līdz 4.9 m

Ietek - .

Iztek - Inese

Zivis - Asari, plauži, līdakas, raudas, ruduļi, sīgas, vēdzeles.

Ezera krasta līnijā daudz līču, krasti smilšaini vai akmeņaini, bieži aizauguši ar krūmiem, nogāzēs pļavas. Ezera gultne diezgan vienmērīga, galvenokārt dūņaina, ir daži sēkļi. Ineša Austrumu krastā purvaina Sproģu pussala, Ziemeļu daļā vairākas salas (vismaz agrāk skaitījās dabas aizsardzības objekti). Ezers ir iecienīta atpūtas vieta. Vairākas atpūtas bāzes.