Durbes ezers
Liepājas
raj.

Platība 6.7 km²
Garums 5.2 km
Platums 1.6 km
Dziļums līdz 2.3 m

Ietek - Lāņupe, Trumpe.

Iztek - Durbe.

Zivis - ālanti, līdakas, plauži, līņi, karpas.

Ezers atrodas starp Liepāju un Aizputi. Krasts lēzens, vietām stāvs, krastos pļavas. Aizaugums vidējs, gultne dūņaina.