Dubna
Krāslavas, Daugavpils, Preiļu raj.

Garums 105 km
Kritums 76 m (0.7m/km)

Iztek no Cārmaņa ezera
Ietek  Daugavā pie Līvāniem

Kreisā krasta pietekas - Medupe(16km), Kalupe(32km).
Labā krasta pietekas: Tartaks(21km), Jāša(28km), Feimanka(72km), Oša(62km).

Zivis - līdakas, asari, raudas. Lēnākajā lejtecē arī: ālanti, plauži, zandarti.

Dubna augštecē ir strauja un tek pa dziļu ieleju, bet lejtecē krasti ir lēzeni un straume lēna. Upe vairākkārt ir taisnota un padziļināta dažādos tās posmos.

telts.gif (946 bytes) Rimicāni. Vasaras māja "Vingri". Cenas: nedēļas nogale - 25Ls, nedēļa - 60Ls. Preiļu raj., Rimicānos. Tel. 53-52513

 

UZ   PAMATLAPU