Drīdzis (Drīdza ezers)
Krāslavas raj.

Platība 7.53 km²
Garums 9.8 km
Platums 2.4 km
Dziļums līdz 65.1 m

Ietek - Čenčupe

Iztek - .

Zivis - asari, plauži, līdakas, raudas, salakas, vēdzeles.

Drīdzis ir dziļākais ezers Baltijā. Ezeram izstiepta forma, daudz līču, deviņas salas no kurām lielākā - Bernātu sala (13.9 ha). Krasti stāvi, vietām akmeņaini, dienvidu krasts vidū lēzenāks. Seklākie krasti aizauguši. Ezera gultne reljefaina, daudz bedru. Makšķerēšana veiksmīgāka būs seklākās vietās. Drīdzis ietilpst kompleksajā dabas liegumā. Sauleskalna līča galā it kā vajadzētu būt tūristu bāzei.

.

UZ   PAMATLAPU

.