Cieceres dzirnavezers
Saldus raj.


 Iesūtījis: Armands Končus - armisss@e-apollo.lv

Platība 0,11 km²
Garums 1,3 km
Platums 0,08 km
Dziļums līdz 3,5 m

Ietek - Ciecere 

Iztek - Ciecere

Zivis - līdakas, asari, līņi, raudas.

Cieceres dzirnavezers ir mākslīga ūdenstilpe, kura kalpo par elektroenerģijas ieguves līdzekli Cieceres dzirnavu HES.

Ūdenstilpe atrodas Austrumkursas augstienē Saldus rajona Brocēnu pilsētas ar lauku teritoriju un Saldus pilsētas teritorijā. Uz Z atrodas Rīgas – Liepājas šoseja, uz R Saldus pilsēta, bet uz ZA Brocēnu pilsēta.
Cieceres dzirnavezera lielumi  ir šādi:
ūdens virsmas platība – 11,6 ha
ezera platība – 11,6 ha
sateces baseins – 122 ha
vidējais dziļums – 1,8 m
lielākais dziļums – 3,5 m
garums – 1,30 km
lielākais platums – 0,08 km
krasta līnijas garums – 1,40 km
augstums virs jūras līmeņa – 99,5 m
ūdens tilpums – 0,209 milj. m3
Ūdenstilpe pieder pie Cieceres baseina un Ventas lielbaseina. Cieceres dzirnavezers ir caurtekošs – tajā ietek Cieceres upe, viens strauts un grāvis, bet iztek Ciecere. Ūdenstilpes dibens ir līdzens, dūņains, bet R gala līcī smilšains. Krasti ir slīpi, ZR daļā stāvi un augsti, vietām apauguši ar kokiem. Akvatorijas aizaugums sastāda 75 %, no tā 30 % ir virsūdens augi. Cieceres dzirnavezerā aug kalmes, kosas, meldri, elši, grīšļi, lēpes, elodejas, glīvenes un daudzlapes. Mākslīgā ūdenstilpe aizsalst decembra vidū, bet no ledus segas atbrīvojas aprīļa vidū. Ezera ihtiofaunu galvenokārt veido līdakas, līņi, raudas un asari.

.

UZ   PAMATLAPU

.