Auce
Dobeles, Jelgavas raj.

Garums 86 km
Kritums 92 m

Iztek no Lielauces ezera.
Ietek Bērzē pie Jelgavas. (kanālā kas savieno Bērzi ar Lielupes pieteku Svēti)

Pietekas - mazi strauti.

Zivis - ?

Auce straujāka ir augštecē, lejasdaļā plaši applūdumi.