Alūksnes ezers
Alūksnes raj.

Platība 15.9 km²
Garums 6.6 km
Platums 4.0 km
Dziļums līdz 16.5 m

Ietek - Nozīmīgu ieteku nav.

Iztek Alūksnīte(Pedezes pieteka)

Zivis - Asari, līdakas, plauži, raudas, repši, ruduļi, zandarti.

Ezera krastā atrodas Alūksnes pilsēta.
Ezera apkārtne pauguraina, krasti vietām stāvi, akmeņaini. Gultne vietām noaugusi ar ūdenszālēm. Ezerā četras kokiem apaugušas salas. Ezera ziemeļu krastā Šūpalās smilšaina pludmale.

telts.gif (946 bytes)Alūksnes ezera ziemeļu krasts. Atbūtas vieta "Viļņāji".
Ēdināšana, ūdensmotociklu noma, laivas u.t.t..