Adamovas ezers
Rēzeknes
raj.

Platība 1.86 km²
Garums 2.6 km
Platums 1.0 km
Dziļums līdz 7.4 m (vidēji - 3.8 m)

Ietek - noteka no Sološu ezera

Zivis - asari, brekši, līdakas, līņi, karūsas, raudas

Ezeram ir piecas salas. Gultne dūņaina. Krasti lēzeni, vietām purvaini, aizaugums vidējs.

 

.

UZ   PAMATLAPU

.