Biedriibas un klubi

 
pbmaz.gif (1269 bytes)
 Makšķerēšana
 
pbmaz.gif (1269 bytes) Latvijas Makšķernieku asociācija
Rīgā LV - 1011, Stabu ielā 33-25
tel.:67316943

pbmaz.gif (1269 bytes) Latvijas makšķerēšanas sporta federācija
http://www.fishing.lv/organ/klubi/lmsf.htm

pbmaz.gif (1269 bytes) Latvijas Mušiņmakšķerēšanas savienība
Saules aleja 1
tel: 29203174
 

pbmaz.gif (1269 bytes) Makšķerēšanas skola
Rīga...

pbmaz.gif (1269 bytes) Rīgas mednieku un makšķernieku biedrība
http://www.fishing.lv/organ/klubi/rmmb.htm

 

 
pbmaz.gif (1269 bytes)
 Vide
 
pbmaz.gif (1269 bytes) Pasaules Dabas Fonds 
 http://www.pdf.lv 

pbmaz.gif (1269 bytes) Vides valsts inspekcija
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045
tālr.:(371) 67325209
 
pbmaz.gif (1269 bytes) Vides Aizsardzības klubs
www.vak.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Dabas aizsardzības pārvalde
http://www.dap.gov.lv/

pbmaz.gif (1269 bytes) Gaujas Nacionālais parks
www.gnp.gov.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Latvijas Entomoloģijas biedrība
http://leb.daba.lv/

pbmaz.gif (1269 bytes) Slīteres Nacionālais parks
 www.slitere.gov.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Teiču dabas rezervāts
http://www.teici.gov.lv/
 
pbmaz.gif (1269 bytes) Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
www.biosfera.gov.lv

 

 
pbmaz.gif (1269 bytes)
 Tūrisms
 
pbmaz.gif (1269 bytes) Tūrisma attīstības valsts aģentūra
 www.tava.gov.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Asociācija "Lauku ceļotājs"
 www.celotajs.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Kurzemes Tūrisma asociācija
 www.kurzeme.lv

 
pbmaz.gif (1269 bytes) Vidzemes tūrisma asociācija
http://www.vidzeme.com/

pbmaz.gif (1269 bytes) Straupes tūrisma biedrība
talr: 29426705
 

 
pbmaz.gif (1269 bytes)
 Informācijas centri
 
pbmaz.gif (1269 bytes) Vidzeme

 
pbmaz.gif (1269 bytes) Alūksnes TIC
 www.aluksne.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Cēsu TIC
 www.cesis.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Gulbenes TIC
 www.gulbene.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Gaujas Nacionālā parka IC
http://www.gnp.gov.lv/
 
pbmaz.gif (1269 bytes) Ķemeru Nacionālā parka IC
http://www.kemeri.gov.lv/_Apmekletajiem/ic.htm
 
pbmaz.gif (1269 bytes) Limbažu TIC
 www.limbazi.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Madonas TIC
http://www.madona.lv/

pbmaz.gif (1269 bytes) Ogres TIC
 www.ogre.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Piebalgas TIC
DUS "Cīrulīši"
Vecpiebalga
tālr.: 64161385

pbmaz.gif (1269 bytes) Rūjienas TIC
 www.rujiena.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Salacgrīvas TIC
 www.salacgriva.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Siguldas TIC
www.sigulda.lv
 
pbmaz.gif (1269 bytes) Smiltenes TIC
 www.smiltene.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Strenču TIC
www.strenci.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Valkas TIC
www.valka.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Valmieras TIC
www.valmiera.lv
 

 
pbmaz.gif (1269 bytes) Zemgale

 
pbmaz.gif (1269 bytes) Aizkraukles TIC
 http://www.aizkraukle.lv/

pbmaz.gif (1269 bytes) Atašienes TIC
Liepu 14a, Atašiene, LV - 5211
tālr.: 65277194

pbmaz.gif (1269 bytes) Auces TIC
 www.auce.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Bauskas TIC
www.bauska.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Dobeles TIC
 www.dobele.lv
 www.dobelesrp.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Gārsenes TIP
Gārsene, LV - 5218
tālr.: 5268656
 
pbmaz.gif (1269 bytes) Jelgavas TIC
 www.jelgava.lv

 www.jrp.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Jelgavas novada TIC
J. Čakstes bulv. 7, Jelgava, LV - 3001
tālr.: 63023874

pbmaz.gif (1269 bytes) Jēkabpils TIC
 www.jekabpils.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Tērvetes TIC
 www.tervetesnov.lv

 

pbmaz.gif (1269 bytes) Kurzeme
 
pbmaz.gif (1269 bytes) Aizputes TIC
http://www.aizpute.lv/

pbmaz.gif (1269 bytes) Dundagas TIC
 www.dundaga.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Jūrkalnes TIC
 www.jurkalne.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Kandavas TIC
 www.kandava.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Ķemeru Nacionālā parka IC
http://www.kemeri.gov.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Kuldīgas TIC
www.kuldiga.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Lejaskurzemes TIC
 www.liepaja.lv
( www.liepaja-online.lv )

pbmaz.gif (1269 bytes) Pāvilostas TIC
 www.pavilosta.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Rojas TIC
 www.roja.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Rucavas TIC
http://www.rucava.lv/
 

pbmaz.gif (1269 bytes) Sabiles TIC
http://www.sabile.lv/

pbmaz.gif (1269 bytes) Saldus TIC
 www.saldus.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Slīteres Nacionālā parka IC
http://www.slitere.gov.lv/

pbmaz.gif (1269 bytes) Talsu TIC
 www.talsi.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Tukuma TIC
www.tukums.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Ventspils TIC
http://www.ventspils.lv/
http://www.ventspils.tourism.lv/

pbmaz.gif (1269 bytes) Vērgales TIC
"Dīķenieki", Vērgales pag., Liepjas raj., LV - 3463
tālr.: 29437166

 

pbmaz.gif (1269 bytes) Latgale
 
pbmaz.gif (1269 bytes) Aglonas TIP
http://www.visitaglona.lv/

pbmaz.gif (1269 bytes) Balvu TIC
http://www.balvi.lv/

pbmaz.gif (1269 bytes) Jēkabpils TIC
www.jekabpils.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Preiļu TIC
www.preili.lv

pbmaz.gif (1269 bytes) Daugavpils novada TIC
http://www.visitdaugavpils.lv/

pbmaz.gif (1269 bytes) Dagdas novada TIP
http://www.dagda.lv/

pbmaz.gif (1269 bytes) Gaigalavas TIP
talr.: 4620495, 26439970

pbmaz.gif (1269 bytes) Kaunatas TIP
talr.: 4698270

pbmaz.gif (1269 bytes) Krāslavas novada TIC
http://www.kraslava.lv/

pbmaz.gif (1269 bytes) Nagļu TIP
talr.: 29165392

pbmaz.gif (1269 bytes) Pasienes TIP
tālr.: 29264238, 65745296

pbmaz.gif (1269 bytes) Rēzeknes pilsēta
http://www.rezekne.lv/
 
pbmaz.gif (1269 bytes) Ludzas lauku tūrisma aģentūra
Baznīcas iela 42-11, Ludza
tālr.: 65707202
http://www.ludza.lv/


 

 

UZ   PAMATLAPU